انتقال دامنه به ریجستر ما

اگر به هر دلیلی مایلید دامنه بین المللی خود را به ریجستر ثبت دامنه گروه وب هاست انتقال دهید مراحل ذیل را انجام دهید. دو حالت دارد – دامنه بنام شخص دیگری است.

مرحله نخست: پیدا کردن صاحب دامنه   مرحله دوم: مذاکره با آن شخص
محله سوم: ایشان باید کد انتقال دامنه را از پنل خودشان از حالت قفل خارج و کد انتقال دامنه در اختیار شما قرار بدهند.

دامنه بنام شماست. در هر حالت مانند تصویر مقابل نام دامنه را در فیلد اول قرار دهید و کد انتقال یا Epp Code در فیلد دوم سپس دکمه  افزودن به کارت کلیک کنید و بعد از مرحله پرداخت دامنه در پنل ریجستر ما قرار گرفته و دامنه شما برای یکسال دیگر هم تمدید میشود که پنل جدید مدیریت دامنه در تملک شما در دسترس شما قرار میگیرد.

انتقال دامنه بین المللی